HAKKIMIZDA

     SAF?R PLAST?C FABR?KASI, PLAST?K ENJEKS?YON SEKT?R?NDE FAAL?YET G?STEREN B?R KURULU?TUR. IRAK?IN ZAHO ?EHR?NDEK? FABR?KAMIZ 2006 YILINDA FAAL?YETE G?RM??T?R. SABUNCU AILESI?NIN PLAST?K SEKT?R?NDEK? GE?M??? 2003 YILINDA MUSUL?DA KURULAN ?LK PLAST?K KOM?D?N ?RET?M?NE DAYANIR. MUSUL?DA O YILLARDAK? POL?T?K ?ST?KRARSIZLIK VE TER?R OLAYLARI SONUCUNDA ORADAK? ?RET?ME SON VER?LM?? VE 2 YIL ???NDE ZAHO?DA ??SAF?R PLAST?C?  FABR?KASI 1,000M2?L?K ALANDA ?RET?ME BA?LAMI?TIR.
      
      2006?DA TEK ?E??T ?LE ?RET?M?NE BA?LAYAN SAF?R PLAST?C G?N?M?ZE KADAR BA?ARILI B?R ?EK?LDE B?Y?YEREK GELM??, ?RET?MDE ?E??TL?L?K SA?LANMI?TIR. 2012 YILINDA YEN? YER?NE TA?INAN FABR?KA 2500M2?L?K ALANDA FAAL?YET?NE DEVAM ETMEKTED?R.

      IRAK PAZARININ T?M?NE H?TAP EDEN F?RMAMIZ YEN?L?K?? ?R?NLER? ?LE IRAK?LI T?KET?C?LER? ??YEN? MAK?NALAR VE SON MODEL KALIPLAR?? ?LE ?RETT??? D?NYA KAL?TES?NDEK? ?R?NLERLE BULU?TURMU?TUR. 2013 YILINDA KALIP ??? ET?KETLEME TEKNOLOJ?S?N? IRAK?TA ?LK OLARAK UYGULAYARAK DESENL? KOM?D?N ?RET?M?NE DE BA?LAYIP SEKT?RDE L?DER???N? PEK??T?RM??T?R.

      HEDEF?M?Z, BUG?NE KADAR YAPMI? OLDU?UMUZ G?B?, BUNDAN SONRA DA SEKT?R?M?ZLE ?LG?L? D?NYADAK? SON GEL??MELER? VE TEKNOLOJ?LER? TAK?P EDEREK M??TER?LEM?ZE DAHA KAL?TEL? VE DAHA UCUZ ?R?NLER SUNMAKTIR.